Church engagement co-ordinator, Wales / Cydlynydd ymgysylltu ag eglwysi, Cymru

Cardiff, Wales

We are looking for someone committed to our vision and able to grow and develop relationships with members and churches under the leadership of the head of the Evangelical Alliance in Wales.

You will:

 • Resource and support churches in liaison with our unity and mission teams and be proactive in promoting our public leadership work in Wales.

 • Have experience of relating to church and organisational leaders across different church expressions and an understanding of the evangelical community in Wales.

 • Thrive on meeting new people and engaging with leaders.

 • Bring excellent communication skills to the role, including the ability to enthuse groups of all ages.

 • Demonstrate a passion for the need to serve Christians in the public sphere.

This exciting role is full of opportunities for growth and development and will require energy and creativity in implementing plans for this next season.


Rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n ymroddedig i’n gweledigaeth ac â’r gallu i dyfu a datblygu cydberthnasau ag aelodau ac eglwysi dan arweiniad pennaeth y Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru. Fe fyddwch:

 • Yn darparu adnoddau i a chefnogi eglwysi trwy gysylltiad â’n timau undod a chenhadaeth ac bod yn flaengar wrth hyrwyddo ein gwaith o arwain gyhoeddus yng Nghymru.

 • Â phrofiad o ymwneud ag arweinwyr eglwysi a mudiadau ar draws gwahanol fynegiant o eglwys a dealltwriaeth o’r gymuned efengylaidd yng Nghymru.

 • Yn ffynnu ar gyfarfod pobl newydd ac ymgysylltu ag arweinwyr.

 • Yn dod â sgiliau cyfathrebu ardderchog i’r rôl, gan gynnwys y gallu i ennyn brwdfrydedd grwpiau o bob oed.

 • Yn arddangos angerdd am yr angen i wasanaethu Cristnogion yn y sffêr gyhoeddus.

  Mae’r swydd gyffrous hon yn llawn cyfleoedd ar gyfer twf a datblygiad a bydd yn gofyn ynni a chreadigrwydd wrth weithredu cynlluniau ar gyfer y tymor sydd i ddod.


Location:
Cardiff (with the benefit of hybrid working)
Salary range:
£13,000–£15,000 (for a 0.5fte role) depending on experience
Hours:
17.5 hours (2.5 days) per week
Contract type:
Permanent
Closing date:
9:00am on Monday 4 December 2023
Interviews:
Thursday 14 December in Cardiff

Closing date

Monday 04 December 2023

Location

Cardiff, Wales

Salary

£13,000–£15,000 (for a 0.5fte role) depending on experience

Attachments

Application pack