Join us

Emaniwel

Emanuel: Mae Duw gyda ni

Tybed pa fath o fore rydych chi’n ei gael mor belled? Ydy hi wir yn fore da, neu wnaeth sŵn eich cloc larwm wneud i chi riddfan?! Tybed faint ohonoch chi wrandawyr sydd wrthi’n gwneud paned, neu’n bwriadu ymweld â’r gampfa neu wrthi’n paratoi i fynd â’r ci am dro? Efallai fod yna rai pobl ffodus yn dal i fwynhau cynhesrwydd eu gwlâu y bore yma, a gwyn eich byd chi wir! 

Tybed beth sydd o’n blaenau ni heddiw? Yn hollol naturiol, fydd rhai ohonom yn mwynhau diwrnod reit hapus, ond fydd eraill wrth gwrs yn gwynebu diwrnod anodd. Wrth i ddiwrnod newydd wawrio, rwy’n aml yn dwyn i gof y weddi enwog sy’n dweud, Arglwydd helpa fi i gofio nad oes unrhyw beth yn mynd i ddigwydd i mi heddiw na fedru Di a fi ddelio ag ef gyda’n gilydd.” Gall y gwirionedd hwn fod yn gysur mawr wrth i ni wynebu stormydd bywyd. Un o’m hoff enwau ar Iesu yn Efengyl Mathew yw Emaniwel’ sy’n golygu Duw gyda ni’. Yn anffodus, prin iawn rydym yn cael ein hatgoffa o’r enw hwn tu hwnt i dymor y Nadolig, ond erys Iesu yn Emaniwel trwy gydol y flwyddyn! 

Pan fydd yr haul yn machlud heno, fy ngobaith i yw bydd pob un ohonom yn medru dweud fod yr Arglwydd wedi cerdded gyda ni boed e’n ddiwrnod da neu yn ddiwrnod anodd.

Sponsored

About the author

Siân was appointed director of Evangelical Alliance Wales in January 2019 having previously taught music, drama and performing Arts at a secondary school in north Wales. She is passionate about equipping, releasing and championing others to become all that God has created them to be.

Siân is a regular speaker at conferences across Wales both through the medium of English and through her first language Welsh. Having graduated in music, naturally many of her interests revolve around live music, performing and all things creative.

She also loves travelling, entertaining and is wholeheartedly committed to seeking out a perfect latte.

See more from Sian Rees

You are already subscribed to our mailing list.

Please confirm your subscription in the email we have sent you.

By signing up you agree to our Data Protection Statement