Join us

Mwynhau Duw

Pwy, neu beth yn deilwng o’n sylw a’n hedmygedd?

Gyda llai nag wythnos i fynd tan gêm gyntaf Cymru yn erbyn gwlad Georgia yng nghwpan y byd yn Siapan, tybed sut mae’ch paratoadau chi’n mynd? Ydy’r crys rygbi yn barod i’w wisgo? Ydy’r gemau i gyd yn eich dyddiadur? Wrth gwrs, i’r chwareuwyr, dyma binacl gyrfa gyfan o baratoi; miloedd o oriau yn hyfforddi, ymarfer, a dyfalbarhau, heb sôn am flynyddoedd o gadw’n heini, bwyta’n iach a lefelau digyffelyb o hunanddisgyblaeth. Hawdd yw hi i ni i’w edmygu am eu holl ymdrechion!

Yn yr oes sydd ohoni, pan mae athletwyr, cerddorion a sêr y byd teledu mewn ffordd yn cystadlu am sylw ag edmygedd y genedl, rhaid codi’r cwestiwn, ar bwy y byddwch chi a mi yn hoelio ein sylw? Pwy, neu beth yn deilwng o’n sylw a’n hedmygedd? 

Yng nghanol yr holl gyffro sydd ynghylch Cwpan y Byd, daw geiriau Catecism San Steffan i’r meddwl, sef Prif bwrpas dynol ryw yw gogoneddu Duw, a’i fwynhau am byth.” Byddaf yn siwr o fwynhau’r gemau i gyd ar y teledu, ond rhaid i mi gofio mai rhywbeth dros dro yw’r gystadleuaeth. Mae perthynas efo Iesu yn berthynas tragwyddol, rhywbeth i’w fwynhau am byth. Er gymaint yr ydym yn ymhyfrydu yn ymdrechion ein tîm cenedlaethol, mae yna Un sydd wir yn haeddu’r clod, mawl, parch a’r bri. Mae Salm 145, adnod 3 yn dweud, Mae’r Arglwydd yn fawr, ac yn haeddu Ei foli! Mae Ei fawredd tu hwnt i’n deall ni.” 

Sponsored

About the author

Siân was appointed director of Evangelical Alliance Wales in January 2019 having previously taught music, drama and performing Arts at a secondary school in north Wales. She is passionate about equipping, releasing and championing others to become all that God has created them to be.

Siân is a regular speaker at conferences across Wales both through the medium of English and through her first language Welsh. Having graduated in music, naturally many of her interests revolve around live music, performing and all things creative.

She also loves travelling, entertaining and is wholeheartedly committed to seeking out a perfect latte.

See more from Sian Rees

You are already subscribed to our mailing list.

Please confirm your subscription in the email we have sent you.

By signing up you agree to our Data Protection Statement