Join us

Trugaredd

Trugaredd ac nid haeddiant oedd ar feddwl Crist wrth Iddo farw ar y groes

Gyda gȇm agoriadol Cymru yng Nghwpan y Byd bellach wedi ei ennill, mae’n siwr y bydd hyfforddwyr, sylwebyddion a chefnogwyr ein tîm rygbi yn treulio’r dyddiau nesaf yn gwerthuso perfformiad ein chwareuwyr ac yn trafod sut y gallen nhw baratoi ar gyfer gwynebu Awstralia ar fore dydd Sul. Wrth gwrs, erbyn hyn nid yn unig ym myd chwaraeon mae gwerthuso perfformiad; mae pobl ym mhob math o swyddi yn gorfod ystyried a ydyn nhw wedi llwyddo i gyrraedd meini prawf llwyddiant eu swyddi, bwrw eu targedau, a pharatoi strategaethau er mwyn gwella a datblygu eu gwasanaethau.

Mae hunan arfarnu a gwerthuso yn medru bod yn beth positif os ydym o ddifri am wella safon ein gwaith, ond gallant hefyd achosi straen a phwysau heb fod angen. Mae’n rhyddhad felly i wybod fod Duw yn ymhyfrydu ynom ni waeth beth yw ein cymwysterau, talentau a’n galluoedd. Nid oes unrhyw weithred y gallwn ei gyflawni fyddai’n achosi Iddo garu ni’n fwy, ac nid oes unrhyw weithred y gallwn ei gyflawni y byddai’n achosi Iddo ein caru ni’n llai. Trugaredd ac nid haeddiant oedd ar feddwl Crist wrth Iddo farw ar y groes. Does neb erioed wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar eu pennau’u hunain” meddai Paul yn ei lythyr at y Rhufeiniaid, Ond dangosodd Duw i ni gymaint mae’n ein caru ni drwy i’r Meseia farw drosom ni pan oedden ni’n dal i bechu yn ei erbyn!” Mae ymateb i’r cariad hwn yn galluogi ni i fyw mewn perthynas â Iesu, perthynas sydd ddim yn canolbwyntio ar ein haeddianau ond ar râs a thrugaredd anhygoel Duw, ac mae hynny’n rhyddhau ni o’r straen o orfod perfformio ac ennill cymeradwyaeth pobl eraill. 

Sponsored

About the author

Siân was appointed director of Evangelical Alliance Wales in January 2019 having previously taught music, drama and performing Arts at a secondary school in north Wales. She is passionate about equipping, releasing and championing others to become all that God has created them to be.

Siân is a regular speaker at conferences across Wales both through the medium of English and through her first language Welsh. Having graduated in music, naturally many of her interests revolve around live music, performing and all things creative.

She also loves travelling, entertaining and is wholeheartedly committed to seeking out a perfect latte.

See more from Sian Rees

You are already subscribed to our mailing list.

Please confirm your subscription in the email we have sent you.

By signing up you agree to our Data Protection Statement