Join us

Ymyriadau

Rhaid i ni fod yn barod i ganiatau i Dduw dorri ar ein traws

Wel, mae’r hâf yn dirwyn i ben ac mae yna flwyddyn academaidd newydd ar fîn cychwyn. Roedd wythnos cyntaf mis Medi yn wythnos gyffroes pan oeddwn i yn blentyn. Doedd y cyfryngau cymdeithasol ddim yn bodoli ar y pryd, felly os ddim byd arall, roedd mynd yn ol i’r ysgol yn gyfle da i ddal i fyny efo ffrindiau a chlywed hanesion yr haf.

Tybed a oeddech chi, fel fi yn gwneud pob math o benderfyniadau ar ddechrau mis Medi ar gyfer y blwyddyn oedd i ddod? Addunedau oedd ddim yn anhebyg i’r addunedau y byddwn yn eu gwneud ar ddechrau blwyddyn galendr newydd? O’n i am weithio’n galetach, cael marciau gwell, bwyta’n fwy iachus, ymarfer mwy o scales ar y piano a phob math o bethau eraill…! 

Wrth i mi edrych ar fy nyddiadur ar gyfer y mis sydd i ddod, mae geiriau doeth y diwinydd Almaenig Dietrich Bonhoeffer yn dod i’r meddwl sef fod Rhaid i ni fod yn barod i ganiatau i Dduw dorri ar ein traws.” Faint bynnag mor llawn yw fy nyddiadur, dwi ddim am fod mor brysur ac anhyblyg fel nad ydw i’n rhydd i’r Arglwydd fedri ail-gyfeirio fy niwrnod er mwyn i mi wneud beth sydd ar Ei galon a’i agenda Ef. Mae yna adnod yn llyfr Diarhebion sy’n dweud fod “…gan bobl bob math o gynlluniau, ond cynllun yr Arglwydd fydd yn cael ei gyflawni.” Ar ddechrau mis a thymor newydd, boed i’r Arglwydd dorri ar ein traws ni yn aml!

Sponsored

About the author

Siân was appointed director of Evangelical Alliance Wales in January 2019 having previously taught music, drama and performing Arts at a secondary school in north Wales. She is passionate about equipping, releasing and championing others to become all that God has created them to be.

Siân is a regular speaker at conferences across Wales both through the medium of English and through her first language Welsh. Having graduated in music, naturally many of her interests revolve around live music, performing and all things creative.

She also loves travelling, entertaining and is wholeheartedly committed to seeking out a perfect latte.

See more from Sian Rees

You are already subscribed to our mailing list.

Please confirm your subscription in the email we have sent you.

By signing up you agree to our Data Protection Statement