Evangelical Alliance Wales collaborated with Public Health Wales, Cytȗn and Track, Trace, Protect to host a COVID-19 vaccination webinar on 3 March 2021.

The session aimed to inform choice and address misinformation about vaccinations through scientific and theological discussion. It was also an opportunity for Christians to ask questions directly of Public Health Wales, as well as a panel of Christian clinicians, GPs and faith leaders.

Bu’r Cynghrair Efengylaidd yn cydweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cytȗn, a Profi, Olrhain, Diogelu yn ddiweddar i gynnal weminar ynghlyn â brechiadau Covid. Nôd y sesiwn oedd llywio dewis a mynd i’r afael â chamwybodaeth am frechiadau trwy drafodaethau wyddonol a diwinyddol. Roedd hefyd yn gyfle i Gristnogion ofyn cwestiynau yn uniongyrchol i Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ogystal â phanel o glinigwyr Cristnogol, meddygon teulu ac arweinwyr ffydd.