At the Evangelical Alliance Wales, we are passionate about unity and serving and representing churches from around 30 different denominations across our nation.

Mae’r Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru yn uno mudiadau, eglwysi ac unigolion er mwyn yr efengyl. Trwy ymgysylltu ag aelodau ar draws yr enwadau, lleoliadau, grwpiau oedran ac ethnigrwydd, i gyd yn rhannu’r angerdd i gyhoeddi Iesu, rydyn ni’n gweithio i weld Cymru’n cael ei thrawsnewid gan efengyl Iesu Grist. Mae’r Cynghrair yn llais sydd â pharch iddo yn y gymdeithas ac sy’n cynrychioli pobl efengylaidd gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r cyfryngau fel ei gilydd.

The Evangelical Alliance in Wales unites organisations, churches and individuals for the sake of the gospel. By engaging with members from across denominations, locations, age groups and ethnicities, all sharing a passion to make Jesus known; we work to see Wales transformed by the gospel of Jesus Christ. The Alliance is a trusted voice in society and represents evangelicals to both the Welsh Assembly Government and the media.